december 13, vasárnap, 17.00, Erdélyi Művészeti Központ

A kiállítást Gulyás Gábor művészettörténész, a szentendrei Ferenczy Múzeum igazgatója nyitja meg. A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette Vécsi Nagy Zoltán, művészettörténész az Erdélyi Művészeti Központ vezetője.

A PulzArt program keretében a sepsiszentgyörgyi ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT-ban (Olt utca 2. szám, lll. emelet) 2015. december 13-án, vasárnap 17 órakor kerül sor Jovián György, szilágysomlyói születésű (1951) Budapesten élő festőművész kiállításának megnyitójára.

Jovián György a kortárs magyar képzőművészet meghatározó alkotója.

Az 1951-ben Szilágysomlyón született művész Nagyváradon művészeti középiskolában érettségizett, majd a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Itthon a nagyváradi Állami Színház díszlettervezője volt. 1982-ben áttelepült Magyarországra, ahol 1983-1996 közt a Játékszín, 1996-1999 közt a Merlin Színház grafikusa, 1999-től a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársaként dolgozott. A Munkácsy díjas festőművész a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának is tagja.

„ Klasszikus festészeti iskolázottsága nemcsak a formai nyitottság eredendő attitűdjével társult, de olyan erős gondolati tartalommal is, amely művészetének kiemelt helyet biztosít az ezredforduló idején radikálisan átalakult magyar piktúrában. Jovián maga is mesterré vált, az új festészeti törekvések egyik viszonyítási pontjává.” írja róla Gulyás Gábor művészettörténész a katalógus előszavában, majd hozzá teszi, hogy „Jovián György alkotásaiban az esztétikum olyan konstrukció, amelynek rendszerint egy világértelmező gondolati váz az alapja. Az esetlegesség képzete ilyen módon a legkevésbé sem esetleges, mert a kiszolgáltatottság egyetemes ideájának hiteles reprezentációja alapozza meg. A hitelesség záloga pedig az esztétikai szempontból is magas színvonalú, karakteres, autonóm művészi kifejezésmód – így zárul be a (hermeneutikai) kör…”

A tárlat megtekinthető 2015. december 13. és 2016. január 10. között, keddtől péntekig, 10-től 17 óráig, szombaton és vasárnap 10-től 14 óráig.

Hasonló Fellépők

drMáriás: Nagyon örülök, hogy végre nem kell örülnünk

ManiAnimae – Szira Henrietta és Szíj Kamilla

Csütörtökön sejahaj…