Vasile Ernu az ukrajnai Ogyesszában született 1971-ben, amely akkor még a szovjet blokkhoz tartozott. 1985-ben, a peresztrojka indulásával megváltoztak a viszonyok a Szovjetunióban. Felerősödött a nemzeti eszme, a nemzeti nyelvhez való kötődés a politikai diskurzus része lett, olyan lehetőségek adódtak, melyek addig elképzelhetetlenek voltak. ’90-ben Ernu elhagyhatta a Szovjetuniót, Temesvárra költözött. Fontos életrajzi momentum ez debütkötete, a Născut în URSS című regény szempontjából is (magyar kiadása a Született Szovjetunióban címmel jelent meg), amelyet a szerző identitásjátékként definiál, hiszen ettől a ponttól kezdve vezethető végig az életén az a furcsa kettősség, ami a pátoszmentes iróniába oltott első könyvének a rendezőelve is. Szovjet jellegű polgári öntudattal érkezett Romániába, románságát fokozatosan kezdte építeni magában. Ez a folyamat, elmondása szerint, a mai napig nem fejeződött be nála. Ernu szerint a haza- és nemzetfogalom nem feltétlenül köthető egy nyelvi, kulturális térséghez. Ami igazán fontos, az a közös tapasztalás, a hétköznapok együttes emlékei, ezek hiányában csak idegenek maradhatunk.

A szerző a 8. pulzArt keretében találkozik először sepsiszentgyörgyi közönségével, ahol Andrei Dósa író moderálásával életútjáról, műveiről és a számára óhatatlanul nosztalgikus szovjet éráról beszélgethetünk vele.

Időpont: október 14., péntek 18:00

Helyszín: Zamat Café

Hasonló Fellépők

2022. október 15.

Jászberényi Sándor (HU)

2022. október 13.

Szvoren Edina (HU)