december 13., vasárnap, 14.00, Színház Büfé

A Játéktér-lapbemutató alkalmat teremt arra, hogy kiderüljön, az erdélyi színházi szakírás milyen problémáival szembesülnek a beszélgetésen részt vevő nézők/olvasók, a színházi alkotók, illetve a szerkesztők, és hogy milyen irányokba érdemes továbbindulni. Bemutatkozik a jelenlévőknek a folyóirat két új szerkesztője, László Beáta Lídia és Adorjáni Panna: az interjú, illetve a határátlépések rovat a legújabb lapszámtól kezdődően az ő elképzeléseik nyomán kerül az olvasók elé. A 2015-ös év nyári és őszi lapszáma a „test” tematikája köré szerveződött, a frissen megjelent téli szám pedig a „bábszínházat” próbálja meg körüljárni.

Varga Anikló főszerkesztő szerint a “test és színház viszonyával foglalkozni nem csupán hálás vállalkozás, de a téma nagysága és szerteágazása miatt nem egykönnyen kimeríthető. A nyári számunkban már felvetett témát, a színen megjelenő test problémakörét folytatva olyan írásokat kínálunk az olvasónak, amelyek több tudományterület megközelítését használják: a filozófiai antropológia vagy a kognitív idegtudomány szempontjait gyümölcsözően használja a színháztudomány. A színház az a hely, ahol emberek jelenítenek meg embereket – és ebben a megjelenítésben a test minduntalan valamiként formáltnak mutatkozik.”

A téli szám pedig olyan bászínházi műfajokra és alkotókra irányítja a figyelmet, ugyanis “a bábszínház, ifjúsági színház azok látószögébe is ritkán kerül, akik amúgy, szakmabeliként vagy színházszerető nézőként, de követik a felnőtteknek szóló előadásokat Erdélyben. Jelen számunk írásait épp ez a kérdés fogja össze: mit tudunk, tudhatunk az Erdélyi báb- és gyermekszínházról? Ezt a kérdést úgy is fontosnak tartjuk – tematikus jelleggel – hangsúlyozni, hogy tisztában vagyunk azzal: egyetlen lapszám nem pótolhatja, fedheti le ennek a színházi szegmensnek a szakmai reflexió iránti igényét. Az a szándékunk, hogy több szó essen a bábszínházról, a kisebb korosztályoknak szóló előadásokról, talán nem hiábavaló.”

Hasonló Fellépők

A kollektív olvasás története – Újvidéki Szerb Nemzeti Színház

Udvarhely Néptáncműhely: A köz

Duna Táncműhely: Ami a szívedet nyomja