december 11., péntek, 17.30, HÁROMSZÉK TÁNCSTÚDIÓ

Az Udvarhelyi Néptáncműhely A köz című előadásának kiindulópontjai a köz, közjó, közérdek, közösség szavak. A hagyományos néptánc-előadás olyan kérdésköröket taglal, hogy napjainkban milyen mértékben szolgáljuk közösségünk érdekeit, készen állunk-e arra, hogy a bennünk rejlő individualista esetenként háttérbe tolja egyéni törekvéseit a közös értékek megőrzése érdekében?
Az önmegvalósítás reményében mozgósítjuk-e teljes tudásunkat, tehetségünket, energiánkat? Tudatában vagyunk-e annak a ténynek, hogy egészségesen működő közösségeink nélkül, melyekben még a közelmúltban mindenki nélkülözhetetlen és egyben hasznos tag volt, nemzetünket a történelemi konfliktusok elsöpörték volna a Kárpát-medencéből?

Jelenünk egyik legkétségbeejtőbb jelensége a közösség-rombolói magatartás, az egyént mindenek elé helyező attitűd. A köz című előadás arról a veszélyekről beszél, amikor az én középpontba állítása az elmagányosodást, a bizonytalanságot, a kiszolgáltatottságot és tanácstalanságot vonja maga után. Azonban a káosz felszámolásához határozott döntéshozatalra van szükség.

Hasonló Fellépők

A kollektív olvasás története – Újvidéki Szerb Nemzeti Színház

Duna Táncműhely: Ami a szívedet nyomja

Beszélgetés a Játéktérről